Bewoners

De Bewonersgroep van cw Mozaiek bestaat uit mensen van een divers pluimage. Ouderen en jongeren. Mannen en vrouwen. Allochtonen, autochtonen, alleenstaanden, stellen, ouders met kinderen. Hoger en lager opgeleide mensen. Mensen met een (betaalde of onbetaalde) baan, full-time ouders en gepensioneerden. De meeste volwassenen zijn tussen 30 en 65 jaar en daarnaast zijn er een aantal kinderen. Met de inspanningen van onze werkgroep Toewijzing doen we ons best om de vereniging divers te houden.