Bestuur

Menu
P

Het Bestuur van cw Mozaiek bestaat uit de volgende personen:


• Voorzitter (vacant)

• Johan van de Bor, secretaris

• Bob Hendriks, penningmeester

• Sies Meuwese


Taken

De Algemene Ledenvergadering (ALV) is het hoogste orgaan binnen CW Mozaiek. De ALV heeft het bestuur gemachtigd om dagelijkse zaken te regelen. Het bestuur is verder vooral bezig om CW Mozaiek te structureren. Het bestuur bereidt Algemene Ledenvergaderingen voor. Het bestuur ziet er op toe, dat besluiten die de ALV heeft genomen uitgevoerd worden. Elk bestuurslid is contactpersoon voor enkele werkgroepen en zorgt ervoor, dat er communicatie is en afgestemd wordt tussen de betreffende werkgroep, het bestuur en de ALV. Het bestuur spreekt met werkgroepen af, wanneer ze wat aanleveren en ordent bespreking van beleid en te nemen besluiten op de Algemene ledenvergadering. De bestuursleden zijn aanspreekbaar voor leden en leggen hun oor te luisteren. Op het moment is het bestuur vooral druk met de geluidsisolatie van de gemeenschappelijke ruimte de Hofkamer.