Bewoners

Menu
P

De Bewonersgroep van cw Mozaiek bestaat uit mensen van een divers pluimage. Ouderen en jongeren. Mannen en vrouwen. Allochtonen, Autochtonen, Alleenstaanden, Stellen, ouders met kinderen. Hoger en lager opgeleide mensen. Mensen met een (betaalde of onbetaalde) baan, full-time ouders en gepensioneerden. De meeste volwassenen zijn tussen 30 en 65 jaar en daarnaast zijn er een aantal kinderen.

Jongvolwassenen (tussen 18 en 30 jaar) zijn op dit moment nog ondervertegenwoordigd, bovendien is de verhouding tussen mannen en vrouwen op dit moment nog scheef. In de toekomst zal dit mogelijk gaan veranderen, mede door de inspanningen van onze werkgroep Toewijzing.